BC Knowledge & Gallery 2017-10-31T17:24:32+00:00

BC Knowledge & Gallery

ข้อควรรู้เมื่อเลี้ยง บอร์เดอร์ คอลลี่ กับสิ่งที่สุนัขพันธุ์นี้ไม่ชอบนะ อย่าทำ!

October 31st, 2017|Comments Off on ข้อควรรู้เมื่อเลี้ยง บอร์เดอร์ คอลลี่ กับสิ่งที่สุนัขพันธุ์นี้ไม่ชอบนะ อย่าทำ!

ข้อควรรู้เมื่อเลี้ยง บอร์เดอร์ คอลลี่ กับสิ่งที่สุนัขพันธุ์นี้ไม่ชอบนะ อย่าทำ!

3 สเต็ปง่ายๆ ฝึกน้องคอลลี่ให้จำชื่อได้ภายใน 5 นาที

October 31st, 2017|Comments Off on 3 สเต็ปง่ายๆ ฝึกน้องคอลลี่ให้จำชื่อได้ภายใน 5 นาที

3 สเต็ปง่ายๆ ฝึกน้องคอลลี่ให้จำชื่อได้ภายใน 5 นาที

  • Border-Collie-Information1

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลี้ยง Border Collie

October 31st, 2017|Comments Off on สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลี้ยง Border Collie

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลี้ยง Border Collie Border Collie

  • Keeping-Your-Dog-Coat-Healthy1

ประวัติของสุนัขพันธุ์ Border Collie

October 31st, 2017|Comments Off on ประวัติของสุนัขพันธุ์ Border Collie

ประวัติของสุนัขพันธุ์ Border Collie หากเราลองนึกถึงหมาที่ฉลาดที่สุดในโลก ท่ามกลางสุนัขหลากหลายสายพันธุ์หนึ่งในนั้นต้องมีสุนัข Border

ทำความรู้จักสุนัขสายพันธุ์ Border Collie (บอร์เดอร์ คอลลี่)

October 31st, 2017|Comments Off on ทำความรู้จักสุนัขสายพันธุ์ Border Collie (บอร์เดอร์ คอลลี่)

Border Collie (บอร์เดอร์ คอลลี่) เป็นสุนัขเลี้ยงแกะหรือต้อนฝูงแกะ